ರಾಜ್ಯ

ರಾಜ್ಯ

ಅಶಾಂತಿ ಮುಕ್ತ ಸುಂದರ ಬೆಳಗಾವಿ: ಶಾಸಕ ಅನಿಲ ಬೆನಕೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ತಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಗರವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಉತ್ತರ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ ಬೆನಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಒಂದು ವರತಷದ ಸಾಧನೆಗಳ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು...
- Advertisement -

Don't Miss

error: Content is protected !!